16 – 19 Φεβρουαρίου 2018 – ΕΚΔΡΟΜΗ στο Βόλο «VALIS RESORT»